معرفی شرکت

 

شرکت راه آسمان در کنار انواع خدماتی که زمینه‎های فعالیت خود ارائه می‎دهد، در راستای تولید نرم‎افزارهایی است که بهترین امکانات تحلیل و طراحی در سطح سیستم‎ها را در اختیار مهندسان و طراحان سیستم قرار دهد. چنین نرم‎افزارهایی بر خلاف سایر نرم‎افزارهای مهندسی لازم است که با استفاده از آخرین دستاوردها در زمینه‎های هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات، امکانات مختلف مدلسازی، بهینه‎سازی چندهدفی، تحلیل حساسیت و طراحی چندموضوعی، مدیریت اندرکنش‎های بین موضوعی، مدیریت پیکربندی و ... را در اختیار قرار دهند. علاوه بر این چنین نرم‎افزارهایی باید قادر باشند تا نتایج انواع تحلیل‎های سیستمی را به بهترین نحو، نه به صورت داده‎ها و اطلاعات خام بلکه به صورت دانش‎های حاصله از فرآیند طراحی در اختیار مهندس یا طراح سیستم قرار دهند.
276867main_08pd2733_full

سرویس ها

سرویس سوم

متن سرویس سوم

سرویس نمونه دوم

متن سرویس نمونه دوم

سرویس نمونه اول

متن سرویس نمونه

محصولات شرکت

ارائه دهنده محصولات در زمینه هوا فضا

پروژه ها

004-stationary-branding-corporate-identity-mock-up-simplified-vol-1-2
004-stationary-branding-corporate-identity-mock-up-simplified-vol-1-2
004-stationary-branding-corporate-identity-mock-up-simplified-vol-1-2
004-stationary-branding-corporate-identity-mock-up-simplified-vol-1-2
004-stationary-branding-corporate-identity-mock-up-simplified-vol-1-2
004-stationary-branding-corporate-identity-mock-up-simplified-vol-1-2

محصولات شرکت

ارائه دهنده محصولات در زمینه هوا فضا

نظرات مشتریان

Screenshot_2015-06-25-01-13-4121-150x150

شرکت راه آسمان در کنار انواع خدماتی که زمینه‎های فعالیت خود ارائه می‎دهد، در راستای تولید نرم‎افزارهایی است که بهترین امکانات تحلیل و طراحی در سطح سیستم‎ها را در اختیار مهندسان و طراحان سیستم قرار دهد. چنین نرم‎افزارهایی بر خلاف سایر نرم‎افزارهای مهندسی لازم است که با استفاده از آخرین دستاوردها در زمینه‎های هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات، امکانات مختلف مدلسازی، بهینه‎سازی چندهدفی، تحلیل حساسیت و طراحی چندموضوعی، مدیریت اندرکنش‎های بین موضوعی، مدیریت پیکربندی و … را در اختیار قرار دهند.

روح اله عنایتی

Gita Co

Screenshot_2015-06-25-01-13-4121-150x150

شرکت راه آسمان در کنار انواع خدماتی که زمینه‎های فعالیت خود ارائه می‎دهد، در راستای تولید نرم‎افزارهایی است که بهترین امکانات تحلیل و طراحی در سطح سیستم‎ها را در اختیار مهندسان و طراحان سیستم قرار دهد. چنین نرم‎افزارهایی بر خلاف سایر نرم‎افزارهای مهندسی لازم است که با استفاده از آخرین دستاوردها در زمینه‎های هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات، امکانات مختلف مدلسازی، بهینه‎سازی چندهدفی، تحلیل حساسیت و طراحی چندموضوعی، مدیریت اندرکنش‎های بین موضوعی، مدیریت پیکربندی و … را در اختیار قرار دهند.

روح اله عنایتی

Gita Co

Screenshot_2015-06-25-01-13-4121-150x150

شرکت راه آسمان در کنار انواع خدماتی که زمینه‎های فعالیت خود ارائه می‎دهد، در راستای تولید نرم‎افزارهایی است که بهترین امکانات تحلیل و طراحی در سطح سیستم‎ها را در اختیار مهندسان و طراحان سیستم قرار دهد. چنین نرم‎افزارهایی بر خلاف سایر نرم‎افزارهای مهندسی لازم است که با استفاده از آخرین دستاوردها در زمینه‎های هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات، امکانات مختلف مدلسازی، بهینه‎سازی چندهدفی، تحلیل حساسیت و طراحی چندموضوعی، مدیریت اندرکنش‎های بین موضوعی، مدیریت پیکربندی و … را در اختیار قرار دهند.

روح اله عنایتی

Gita Co

ارائه دهنده خدمات هوافضا

ارائه دهنده خدمات هوافضا

اخبار

276867main_08pd2733_full
خبر دوم

شرکت راه آسمان در کنار انواع خدماتی که زمینه‎های فعالیت خود ارائه می‎دهد، در راستای تولید نرم‎افزارهایی است که بهترین…

276867main_08pd2733_full
خبر اول

شرکت راه آسمان در کنار انواع خدماتی که زمینه‎های فعالیت خود ارائه می‎دهد، در راستای تولید نرم‎افزارهایی است که بهترین…

276867main_08pd2733_full
معرفی شرکت

شرکت راه آسمان در کنار انواع خدماتی که زمینه‎های فعالیت خود ارائه می‎دهد، در راستای تولید نرم‎افزارهایی است که بهترین…

مشتریان